Rafting Tarom

Category:

Rafting and white water rafting are recreational outdoor activities which use an inflatable raft to navigate a river or other body of water.

Rafting i nije baš tako „naivna“ avantura, a pogotovu ne na rijeci Tari koja je u svijetu, uz rijeke Kolorado, Zambezi i slične priznata kao jedna od vodećih rijeka kada je raft u pitanju. A sama činjenica da je u maju 2009. godine upravo na rijeci Tari bilo organizovano i svjetsko rafting prvenstvo, dovoljno govori o kredibilitetu ove naše lokalne ljepotice.