Rafting Tara

Rafting Tara

Rafting je rekreativni sadržaji na otvorenom za koji se koristi čamac na naduvavanje da bi se kretali rijekom ili drugim vodenim tijelom.

Rafting Tara i nije baš tako „naivna“ avantura, a pogotovu ne na rijeci Tari koja je u svijetu, uz rijeke Kolorado, Zambezi i slične priznata kao jedna od vodećih rijeka kada je raft u pitanju. A sama činjenica da je u maju 2009. godine upravo na rijeci Tari bilo organizovano i svjetsko rafting prvenstvo, dovoljno govori o kredibilitetu ove naše lokalne ljepotice.